Proces transakcyjny

Etap 5

Finalizacja transakcji

Finalizacja transakcji oznacza ukończenie procesu sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. W zakresie takiego etapu gwarantujemy nasze wsparcie w takich działaniach jak:

  • Podpisanie umowy: dbamy aby wszelkie zapisy umowy były jasne i zrozumiałe dla wszystkich stron transakcji, a sama umowa stworzona przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu i staranności.

  • Akt notarialny: W przypadku sprzedaży nieruchomości, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, który stwierdza, że nieruchomość została sprzedana i przeniesiona na nowego właściciela. Akt notarialny jest sporządzony przez notariusza, który jest świadkiem transakcji.

  • Przekazanie kluczy i podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych: Po podpisaniu umowy, sprzedający powinien przekazać klucze do nieruchomości nabywcy lub wynajmującemu – jesteśmy wsparciem w przeprowadzeniu tego procesu.
string(89) "/home/mqddfzixgq/domains/arcabinvestments.com/public_html/wp-content/plugins/arcab_parser" NULL